افراد حقوقی نیز درست مانند افراد حقیقی دارای نام هستند. انتخاب نام شرکت، یکی از نکات مهم در بدو تاسیس شرکت به شمار میرود. اگرچه ممکن است در ابتدای راه اهمیت نام شرکت درک نشود اما به مرور و در حین فعالیت­های شرکت به این مهم پی خواهید برد زیرا مطالعات نشان داده که شرکت­های موفق معمولاً اسم خوبی نیز دارند.

انتخاب نام شرکت رعایت شرایط خاصی را می­طلبد. هنگام تعیین نام از انتخاب نام­های تکراری بپرهیزید؛ سعی بر انتخاب نام­های خاص کنید؛ به نام­های سه بخشی فکر کنید چون احتمال تکراری بودن نام­های دو بخشی زیاد است؛ از کلمات فارسی استفاده کنید البته کلمات عربی استثنا هستند؛ در صورت استفاده از کلمات ملی مانند ایران، تهران و…  از فرمانداری مجوز بگیرید و موازین شرعی و عرفی را مدنظر قرار دهید. به طور خلاصه توصیه می­شود اسمی انتخاب کنید که به اخذ مجوزهای دیگر کمک کند.

به هرحال پس از ثبت شرکت به دلایل متعددی ممکن است که تصمیم بر تغییر نام شرکت گرفته شود. تغییر نام شرکت پس از ثبت در ردیف تغییرات مجاز قرار دارد. شایان ذکر است که از نظر حقوقی،  علت تغییر نام شرکت مهم نیست و تغییر نام شرکت منجر به تغییر تاریخ یا شماره ثبت شرکت نمی­شود. تغییر نام شرکت فقط در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است و هیچ راه دیگری ندارد. البته برای تغییر نام  نیز رعایت تمام شرایط تعیین نام شرکت الزامی است. برای کسب اطمینان از تکراری نبودن اسم مدنظر می­توانید به سامانه روزنامه رسمی کشور یا سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی مراجعه کنید.

مدارک لازم برای تغییر نام شرکت:

  • صورت جلسه تغییر نام شرکت
  • تصویر شناسنامه و مدارک شناسایی اعضای شرکت
  • تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
  • تصویر آخرین تغییرات اعمال شده در شرکت (در صورت وجود)