افزایش سرمایه شرکت:

شرکت ها بنابر شرایط اجباری و اختیاری مجبور به تغییر در مقدار سهام و سرمایه خود می شوند. منظور از افزایش سرمایه شرکت ها، بالا بردن میزان اسمی مبلغ سرمایه ثبت شرکت نسبت به زمان تاسیس آن و تائید در اساسنامه است و یا به بیان بهتر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت های سهامی است.

نکته ضروری و قابل ذکر این است که برای هر گونه تغییر اعم از افزایش سرمایه و کاهش سرمایه شرکت باید توسط مراجع ذی صلاح و همچنین توسط مجمع عمومی فوق العاده تایید شود.

افرایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی سرمایه ثبت شده یا افزایش تعداد سهام­ های منتشر شده شرکت است. اگر شرکت برای انجام فعالیت­های جدید و یا توسعه امور قبلی به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد می­تواند سرمایه خود را افزایش دهد.

افزایش سرمایه از طریق انتقال سود و اندوخته تقسیم نشده به سرمایه شرکت، آورده نقدی، تبدیل اوراق قرضه به سهم جدید و تبدیل طلب اشخاص از شرکت به سهم جدید ممکن است.

کاهش سرمایه شرکت:

همانطور که سرمایه شرکت ممکن است افزایش یابد ممکن است گاهی کاهش پیدا ‌کند.
کاهش سرمایه شرکت به دو طریق امکان پذیر می باشد:
   کاهش تعداد سهام: در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با کسب رضایت از شرکت خارج می‌شوند.
    کاهش مبلغ اسمی سهام: بعنوان مثال سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال کاهش پیدا کرده و مازاد آن به صاحبان سهام بازگردانده می ‌شود.

نکته مهم و قابل توجه اینست که خرید سهام شرکت توسط‌‌ همان شرکت ممنوع می باشد ، چون در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود سرمایه شرکت کاهش پیدا می ‌کند.

مدارک لازم برای افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص:

  • صورت جلسه مجمع فوق العاده مبتنی بر تصویب افزایش سرمایه
  • اظهارنامه شرکت که به امضای همه مدیران شرکت درآمده باشد
  • سند بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (اگر نقدی است)

مدارک لازم برای افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود یا نسبی و یا تضامنی:

  • صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش سرمایه
  • صورت جلسه ارزیابی و تعیین قیمت توافقی آورده­های غیرنقدی